The Agency continues underground

*** English version see below ***

Beste fans, spelers en vrienden.

The Agency gaat vanaf vandaag ‘underground’ en zal daarmee tijdelijk zijn esports activiteiten on-hold zetten. The Agency zal daarom niet deelnemen aan de Elite Series: League of Legends Summer Split (2023).

The Agency hebben wij in 2022 gestart als een passie project, en dit zal ook altijd zo blijven. Ons doel was te investeren in een sterk team, toffe evenementen en content projecten. Hiermee willen wij de esports & creators legendes van morgen creëren.

Met het winnen van de Elite Series: League of Legends Summer Split (2022), het organiseren van een showmatch op Dutch Technology Festival, het creëren van vele toffe video’s, streams en artwork, hebben wij veel van onze ambities verwezenlijkt. Maar de ambities waren groter.

Deze ambities gingen echter samen met vele uitdagingen. Deze variëren van tegenvallende kijkcijfers na de explosieve groei tijdens corona, terughoudendheid van partners en tot aan de hoge kosten die komen kijken bij het team. Deze uitdagingen hebben ons scherp gezet. Zo waren wij vastberaden deze uitdagingen te overwinnen en hier een positieve draai aan te geven.

Afgelopen periode hebben wij grondig gekeken naar het resultaat hiervan. Na veel overleg, rekensommetjes en oplossingen moeten wij eerlijk zijn naar onszelf. Het is ons niet gelukt om deze uitdagingen tijdig te overkomen.

Wij hebben daarom de conclusie getrokken dat het niet verstandig is om op de huidige koers door te gaan en besloten om tijdelijk ‘underground’ te gaan. Ons streven is dan ook om in de toekomst weer een doorstart te kunnen maken met de geweldige en passievolle mensen die dit team dragen.

Tot die tijd willen wij jullie, de fans, de spelers, de creators en alle betrokkenen bedanken voor de mooie momenten. Jullie zorgde voor de prachtige momenten die ons energie en plezier gaven.

Bedankt voor alles en hopelijk tot snel. 

The Agency
#LEGENDAWAITS


Dear fans, players and friends.

The Agency is going “underground” as of today and will thereby temporarily put its esports activities on-hold. Therefore, The Agency will not participate in the Elite Series: League of Legends Summer Split (2023).

We started The Agency in 2022 as a passion project, and this will always be the case. Our goal was to invest in a strong team, awesome events and content projects. By doing so, we want to create the esports & creators legends of tomorrow.

After winning the Elite Series: League of Legends Summer Split (2022), hosting a showmatch at Dutch Technology Festival, creating many awesome videos, streams and artwork, we achieved many of our ambitions. But our ambitions were bigger.

However, these ambitions were partnered with many challenges. These ranged from disappointing viewership numbers after the explosive growth during corona, reluctant partners and to the high costs involved with the team. These challenges kept us on our toes, but then we were determined to overcome these challenges and putting a positive spin to it.

In the recent period we looked thoroughly at the outcome of this. After many discussions, calculations and solutions, we must be honest with ourselves. We did not manage to overcome these challenges in time.

We have therefore come to the conclusion that it is not wise to continue on the current direction and decided to go “underground” temporarily. That said, we strive to relaunch in the future with the wonderful and passionate people who carry this team.

Until then, we want to thank you, the fans, the players, the creators and everyone involved for the beautiful moments. You provided the wonderful moments that gave us energy and joy.

Thank you for everything and hopefully see you again soon.

The Agency
#LEGENDAWAITS

MORE

VACATURE | FREELANCE SOCIAL MEDIA & COMMUNITY MANAGER (NL)

AGENT WANTED

Meet The Team

LIVE NOW

MATCHES

EVENTS